CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

12/05/2021

Một trong những điều cốt lõi nhất để một trung tâm ngoại ngữ hoạt động ngày càng phát triển đó chính là bộ máy nhân sự. Bộ máy nhân sự sẽ góp phần giúp trung tâm hoạt động và phát triển tốt Vì thế pháp luật cũng có những quy định đối với cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ, STARLAW xin thông t...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng