Giải thể

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

25/07/2019

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp sẽ xảy ra nhiều vấn đề ảnh hưởng tới việc tiếp tục hoạt động của công ty thì giải thể doanh nghiệp là điều có thể xảy ra. Luật doanh nghiệp 2014 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể như...

Xem thêm...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

20/03/2019

DỊCH VỤ GIẢI THỂ TẠI SLAW Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục quyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp. Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty....

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng