THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

HOTLINE: 0902 80 45 45

1.       Điều kiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu:

 •     Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 •     Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

*               Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

*               Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

*               Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

HOTLINE: 0902 80 45 45

2.       Thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

 •     Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 •     Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 •     Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 •     Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 •     Bản sao một trong các tài liệu sau:

o Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

o Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

o Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

o Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

o Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 •     Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 •     Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 •     Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • HOTLINE: 0902 80 45 45

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng