Đăng ký thông tin nhà thầu

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ GÓI THẦU

26/07/2019

Gói thầu được quy định là toàn bộ hoặc một phần của dự án, dự toán mua sắm. Trong đó gói thầu có thể bao gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc bao gồm khối lượng mua sắm 01 lần, khối lượng mua sắm cho 01 thời kỳ áp dụng đối với mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung.

Xem thêm...
TÀI KHOẢN TRÊN HỆ THỐNG HẾT HẠN VÀO THỜI ĐIỂM MỞ THẦU

26/07/2019

Nhà thầu đã có tên trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc thì được coi là có tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu.

Xem thêm...
NỘP PHÍ DUY TRÌ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

26/07/2019

Theo Khoản 1 Điều 31 TTLT số 07/2015, Nhà thầu phải thanh toán chi phí đăng ký, phí duy trì tên, phí lựa chọn nhà thầu (bao gồm nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất) qua mạng (Bên mời thầu KHÔNG phải thanh toán những chi phí này). Nhà thầu có thể lựa chọn hình thức thanh toán là Thanh toán điện tử ho...

Xem thêm...
HỒ SƠ CHÀO THẦU VÀ HỒ SƠ NĂNG LỰC ĐỂ DỰ THẦU

26/07/2019

+ Hồ sơ dự thầu (hồ sơ chào thầu): Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là dự án xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. + Hồ sơ năng lực công ty là ấn phẩm tối qu...

Xem thêm...
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẤU THẦU

26/07/2019

+ Nếu nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức; cần đáp ứng đủ các điều kiện tham dự đấu thầu sau: + Nếu nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân; cần đáp ứng đủ điều kiện tham dự đấu thầu:

Xem thêm...
NHÀ THẦU ĐANG NỢ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ HỢP LỆ ĐỂ THAM GIA DỰ THẨU

26/07/2019

Việc không cho phép các công ty đang nợ chủ đầu tư tham gia các gói thầu của công ty có vi phạm pháp luật về hành vi gây cản trở các nhà thầu tham gia dự thầu, ảnh hưởng đến cạnh tranh trong đấu thầu không?

Xem thêm...
VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU

26/07/2019

Để tăng cường công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung nhiều quy định cụ thể và có hẳn một chương về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. Một chuyên gia kinh tế đã khẳng định: “Nếu Việt Nam triển khai đấu thầu qua mạng cho 100% gói thầu thì có thể tiết kiệm hàn...

Xem thêm...
CÁC PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

26/07/2019

CÁC PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: + Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ + Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ + Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ + Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Xem thêm...
HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN NHÀ THẦU

26/07/2019

Đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bắt buộc. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó có quy định “đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia".

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng