Thay đổi ĐKKD

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

25/07/2019

Trong quá trình thành lập và hoạt động doanh nghiệp, việc thay đổi tên, trụ sở hay thành viên doanh nghiệp là việc xảy ra thường xuyên. Vậy làm thế nào để công việc đó trở lên dễ dàng và nhanh chóng. Hãy theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Xem thêm...
THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

21/02/2019

Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.

Xem thêm...
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

21/02/2019

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng