Sở hữu trí tuệ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

30/03/2019

KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT CỦA NHÃN HIỆU Theo Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Xuất phát từ định nghĩa nhãn hiệu, các dấu hiệu thể hiện trên nhãn hiệu phải thể hiện tính độc đáo sao cho có thể phân biệt sản phẩm này ...

Xem thêm...
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

30/03/2019

Tác phẩm để được bảo hộ quyền tác giả cần đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Tác phẩm được thể hiện trên một loại vật chất nhất định. - Tác phẩm phải đảm bảo có được tính nguyên gốc không cắt gọt. - Chủ sở hữu là người sáng tác và người được sở hữu quyền tác giả. - Tác phẩm chưa được công bố ở b...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI

21/02/2019

Để tên thương mại được bảo hộ theo pháp luật Sở hữu trí tuệ, tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Ngoài ra, tên thương mại còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác, đó là:

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

21/02/2019

Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Xem thêm...
Thủ tục đăng ký logo

21/02/2019

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được gọi chi tiết hơn là Nhãn hiệu hàng hóa hay Nhãn hiệu dịch vụ. Còn logo hoặc thương hiệu là cách gọi th...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO

21/02/2019

Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu công ty mới thành lập hay công ty đã hoạt động muốn dùng logo như là một nhãn hiệu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thi ...

Xem thêm...
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

21/02/2019

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được gọi chi tiết hơn là Nhãn hiệu hàng hóa hay Nhãn hiệu dịch vụ. Còn logo hoặc thương hiệu là cách gọi th...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

21/02/2019

Thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm...
Đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan

21/02/2019

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng