Sở hữu trí tuệ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NHÓM 45

18/11/2023

Dịch vụ pháp lý; Dịch vụ an ninh thực thể nhằm bảo vệ người và tài sản hữu hình; Dịch vụ hẹn hò, dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; Dịch vụ tang lễ; Dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà. CHÚ THÍCH:Nhóm 45 chủ yếu gồm các dịch vụ pháp lý và an ninh, cũng như một số dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bở...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NHÓM 44

18/11/2023

NHÓM 44.Dịch vụ y tế; Dịch vụ thú y; Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; Dịch vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. CHÚ THÍCH: Nhóm 44 chủ yếu bao gồm chăm sóc y tế, bao gồm cả y học không tập quán, chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho n...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NHÓM 43

18/11/2023

NHÓM 43.Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; Chỗ ở tạm thời. CHÚ THÍCH:Nhóm 43 chủ yếu bao gồm các dịch vụ được cung cấp liên quan đến việc chuẩn bị thức ăn và đồ uống để tiêu dùng, cũng như các dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời.

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NHÓM 42

18/11/2023

NHÓM 42.Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; Dịch vụ nghiên cứu công nghiệp, dịch vụ phân tích công nghiệp và dịch vụ thiết kế công nghiệp; Dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng; Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. CHÚ THÍCH:Nhóm 42 ch...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NHÓM 41

18/11/2023

NHÓM 41.Giáo dục; Ðào tạo; Giải trí; Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. CHÚ THÍCH: Nhóm 41 chủ yếu gồm tất cả các hình thức giáo dục hoặc đào tạo, các dịch vụ có mục đích cơ bản là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển của con người, cũng như giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật thị giác hoặc ...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NHÓM 40

18/11/2023

NHÓM 40.Xử lý vật liệu; Tái chế chất thải và rác thải; Lọc không khí và xử lý nước; Dịch vụ in ấn; Bảo quản thực phẩm và đồ uống. CHÚ THÍCH:Nhóm 40 chủ yếu gồm các dịch vụ được thực hiện bằng việc xử lý, biến đổi hoặc sản xuất về cơ học hoặc hoá học các chất vô cơ hay hữu cơ hoặc các vật thể, bao...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NHÓM 39

18/11/2023

NHÓM 39.Vận tải; Ðóng gói và lưu giữ hàng hoá; Du lịch. CHÚ THÍCH:Nhóm 39 chủ yếu gồm các dịch vụ để vận chuyển hành khách, động vật hay hàng hoá từ vị trí này đến vị trí khác bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, đường không hay đường ống và các dịch vụ cần thiết liên quan đến việc vận chuyển đó...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NHÓM 38

18/11/2023

NHÓM 38.Dịch vụ viễn thông. CHÚ THÍCH:Nhóm 38 chủ yếu gồm các dịch vụ cho phép ít nhất một bên liên lạc với một bên khác, cũng như dịch vụ phát sóng và truyền dữ liệu..

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO NHÓM 37

18/11/2023

NHÓM 37.Dịch vụ xây dựng; Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa; Dịch vụ khai thác mỏ, khoan dầu và khí. CHÚ THÍCH:Nhóm 37 chủ yếu gồm các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng, cũng như các dịch vụ để phục chế các đối tượng về trạng thái ban đầu của chúng hoặc duy trì/bảo tồn mà không làm thay đổi các đặc tính ...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng