Thành lập Công ty Hợp Danh

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

25/07/2019

Công ty hợp danh là một loại hình cũng khá phổ biến trong ngành kinh doanh bởi nó có những đặc trưng riêng và thủ tục hồ sơ thành lập dễ dàng. Với nhiều kinh nghiệm tư vấn về thành lập doanh nghiệp trọn gói, chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn tất cả các vấn đề liên quan đến loại hình doanh nghiệp này.

Xem thêm...
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

20/02/2019

Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn (thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty);

Xem thêm...
THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

20/02/2019

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh. Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng