Giấy phép nhà thuốc

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC TẠI HUYỆN CỦ CHI

17/10/2022

Nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ dược phẩm và một số sản phẩm liên quan khác. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc của xã hội cũng như tại huyện Củ Chi có xu hướng tăng cao. Do đó nhiều Quý khách hàng có nhu cầu thành lập hiệu thuốc tại huyện Củ Chi để giải ...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC TẠI HUYỆN HÓC MÔN

17/10/2022

Nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ dược phẩm và một số sản phẩm liên quan khác. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc của xã hội cũngtại huyện Hóc Môn như có xu hướng tăng cao. Do đó nhiều Quý khách hàng có nhu cầu thành lập hiệu thuốc tại huyện Hóc Môn để giải...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC HUYỆN NHÀ BÈ

17/10/2022

Nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ dược phẩm và một số sản phẩm liên quan khác. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc của xã hội cũng như tại huyện nhà bè có xu hướng tăng cao. Do đó nhiều Quý khách hàng có nhu cầu thành lập hiệu thuốc tại huyện Nhà Bè nhưng kh...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

11/10/2022

Nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ dược phẩm và một số sản phẩm liên quan khác. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc của xã hội có xu hướng tăng cao. Do đó nhiều Quý khách hàng có nhu cầu thành lập hiệu thuốc nhưng không biết trình tự, thủ tục như thế nào. Xin...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC TẠI QUẬN 12

11/10/2022

Nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ dược phẩm và một số sản phẩm liên quan khác. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc của xã hội có xu hướng tăng cao. Do đó nhiều Quý khách hàng có nhu cầu thành lập hiệu thuốc nhưng không biết trình tự, thủ tục như thế nào. Xin...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC TẠI QUẬN 11

11/10/2022

Nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ dược phẩm và một số sản phẩm liên quan khác. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc của xã hội có xu hướng tăng cao. Do đó nhiều Quý khách hàng có nhu cầu thành lập hiệu thuốc nhưng không biết trình tự, thủ tục như thế nào. Xin...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC TẠI QUẬN 10

11/10/2022

Nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ dược phẩm và một số sản phẩm liên quan khác. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc của xã hội có xu hướng tăng cao. Do đó nhiều Quý khách hàng có nhu cầu thành lập hiệu thuốc nhưng không biết trình tự, thủ tục như thế nào. Xin...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC TẠI QUẬN 8

11/10/2022

Xin giấy phép mở nhà thuốc là một trong những thủ tục có yêu cầu pháp lý khá nghiêm ngặt bởi mở nhà thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là một thủ tục tương đối phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian từ bước chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ đến làm việc tại cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, SLAW x...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC TẠI QUẬN 7

11/10/2022

Nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ dược phẩm và một số sản phẩm liên quan khác. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc của xã hội có xu hướng tăng cao. Do đó nhiều Quý khách hàng có nhu cầu thành lập hiệu thuốc nhưng không biết trình tự, thủ tục như thế nào. Xin...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng