Công bố Mỹ phẩm

XỬ PHẠT KHI KHÔNG CÔNG BỐ MỸ PHẨM

02/04/2021

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp cho rằng công bố mỹ phẩm là không cần thiết, vừa mất thời gian, công sức thực hiện, vừa tốn kém chi phí. Đây là nhận định hết sức sai lầm, bởi công bố mỹ phẩm là thủ tục vô cùng quan trọng và bắt buộc các chủ thể phải thực hiện trước khi đưa mỹ phẩm ra tiêu thụ trê...

Xem thêm...
THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM

22/01/2021

Hiện nay quảng cáo mỹ phẩm có nhiều phương thức khác nhau như trên các phương tiện thông tin đại chúng ( truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh ...

Xem thêm...
DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

22/01/2021

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. C...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng