Giấy phép Khuyến mại

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

03/11/2022

Theo Điều 88 Luật thương mại 2005: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định”. Khi thực hiện các chương trình khuyến mãi sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nâng...

Xem thêm...
THỦ TỤC THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI

03/11/2022

Khi doanh nghiệp muốn khuếch trương các sản phẩm, dịch vụ, một thương hiệu tới tay người tiêu dùng hoặc đưa các sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường thường lựa chọn hình thức khuyến mại sẩn phẩm. Hoạt động khuyến mại sản phẩm tưởng như là “cho không biếu không” nhưng thực chất là một kênh quảng cá...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng