Đầu tư

ベトナムにおける外国人のための労働許可申請手順

30/06/2024

労働許可証は、外国人がベトナムで合法的に働くことを許可する文書です。労働許可証には、従業員の情報、勤務する組織の名前と住所、勤務先が明記されています。また、外国人は免許証に記載されている通りの仕事をすることが求められ、そうでないと違法とみなされます。

Xem thêm...
베트남 외국인 취업 허가 신청 절차

30/06/2024

취업 허가증은 외국인이 베트남에서 합법적으로 일할 수 있도록 허가하는 서류입니다. 취업 허가증에는 직원의 정보, 그가 근무하는 조직의 이름과 주소, 근무 직위가 명확하게 명시되어 있습니다. 그리고 외국인은 면허증에 명시된 대로 정확하게 업무를 수행해야 하며, 그렇지 않으면 불법으로 간주됩니다.

Xem thêm...
外国人在越南申请工作许可证的程序

28/06/2024

工作许可证是允许外国人在越南合法工作的文件。工作许可证载明员工信息、工作单位名称、地址、工作岗位。并且外国人必须完全按照许可证上的规定进行工作,否则将被视为非法。

Xem thêm...
PROCEDURES FOR APPLYING FOR A WORK PERMIT FOR FOREIGNERS IN VIETNAM

28/06/2024

A work permit is a document that allows foreigners to work legally in Vietnam. The work permit clearly states the employee's information, the name and address of the organization where he or she works, and the working position. And foreigners are required to do the job exactly as stated in the li...

Xem thêm...
THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

30/03/2019

Hiện nay theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn thi hành khác, Nhà đầu tư có hai hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: + Đầu tư trực tiếp: Thành lập công ty có...

Xem thêm...
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

30/03/2019

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục được áp dụng theo quy định của Thông tư số 11/2016/BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ_CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nhằm giúp các thương nhân nướ...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

23/02/2019

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin người lao động, tên và địa chỉ của tổ chức mà người đó làm việc, vị trí làm việc. Và người nước ngoài buộc phải làm công việc chính xác như nêu trong giấy phép, nếu ...

Xem thêm...
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

23/02/2019

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam: Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 13 tháng

Xem thêm...
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

23/02/2019

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Điều kiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư: Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu: Dự án đầu tư của nhà đầu tư

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng