Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

30/03/2019

Hiện nay theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn thi hành khác, Nhà đầu tư có hai hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: + Đầu tư trực tiếp: Thành lập công ty có...

Xem thêm...
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

21/02/2019

Các tổ chức, công ty (hoạt động từ 1 năm trở lên) hoặc cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư theo hình thức thành lập công ty (công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên) tại Việt Nam.

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng