Bản quyền tác giả

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

06/03/2023

Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ là việc không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm hoặc sửa chữa, nâng cấp chương trình máy tính trừ trường hợp có thoả thuận của tác giả.

Xem thêm...
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

06/03/2023

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, tuy nhiên không phải bất kỳ sáng tác nào cũng được pháp luật về sở hữu trí tuệ bảo hộ, bài viết dưới đây đề cập đến các đối tượng được đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm...
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

06/03/2023

Chi phí đăng ký bản quyền tác là khoản phí mà chủ sở hữu tác phẩm, tác giả tác phẩm sẽ phải nộp cho cơ quan đăng ký khi tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.

Xem thêm...
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM SÂN KHẤU

03/03/2023

Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu là chủ sở hữu các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 của Luật này

Xem thêm...
BẢN QUYỀN CÔNG NGHỆ

03/03/2023

Bản quyền công nghệ được hiểu là việc chủ sở hữu tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền để được thừa nhận với công nghệ do mình sáng tạo ra và được pháp luật bảo hộ

Xem thêm...
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

02/03/2023

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là một trong những đối tượng bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt ...

Xem thêm...
QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

02/03/2023

quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Xem thêm...
SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

22/02/2023

Đăng ký quyền tác giả là việc làm rất cần thiết để đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm đó chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM THƠ

20/02/2023

đăng ký bản quyền tác giả hiện nay chưa bắt buộc nhưng với tình hình hiện nay là vô cùng cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng