Bản quyền tác giả

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

30/03/2019

Tác phẩm để được bảo hộ quyền tác giả cần đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Tác phẩm được thể hiện trên một loại vật chất nhất định. - Tác phẩm phải đảm bảo có được tính nguyên gốc không cắt gọt. - Chủ sở hữu là người sáng tác và người được sở hữu quyền tác giả. - Tác phẩm chưa được công bố ở b...

Xem thêm...
Đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan

21/02/2019

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

21/02/2019

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

21/02/2019

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng hoặc Sở văn hóa thể dục thể thao và du lịch nơi tác giả, chủ ...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng