Dịch vụ khác

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ DỰ THẦU CÁC GÓI THẦU TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

10/01/2023

SLAW là đơn vị cung cấp dịch vụ soạn hồ sơ dự thầu, soạn hồ sơ mời thầu, tư vấn về quá trình thủ tục mời thầu và đăng tai hồ sơ lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho khách hàng nhanh chóng, uy tín và chính xác.

Xem thêm...
DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ DỰ THẦU GÓI THẦU IN ẤN

10/01/2023

SLAW là đơn vị cung cấp dịch vụ soạn hồ sơ dự thầu, soạn hồ sơ mời thầu, tư vấn về quá trình thủ tục mời thầu và đăng tai hồ sơ lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho khách hàng nhanh chóng, uy tín và chính xác

Xem thêm...
DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ DỰ THẦU GÓI THẦU DIỆT MỐI CÔNG TRÌNH

09/01/2023

LAW là đơn vị cung cấp dịch vụ soạn hồ sơ dự thầu, soạn hồ sơ mời thầu, tư vấn về quá trình thủ tục mời thầu và đăng tai hồ sơ lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho khách hàng nhanh chóng, uy tín và chính xác.

Xem thêm...
DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ DỰ THẦU GÓI IN LỊCH TẾT 2023

09/01/2023

SLAW cung cấp dịch vụ Lập hồ sơ dự thầu và đăng tải hồ sơ trên Hệ thống để hỗ trợ các doanh nghiệp khách hàng của mình hoàn thành Hồ sơ dự thầu một cách nhanh chóng và chính xác nhất

Xem thêm...
DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ DỰ THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

09/01/2023

cách Lập hồ sơ dự thầu gói cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp một cách hợp pháp, đúng với quy định của pháp luật

Xem thêm...
DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ DỰ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ XỬ LÝ RÁC THẢI

09/01/2023

cách Lập hồ sơ dự thầu gói cung cấp dịch vụ xử lý rác thải một cách hợp pháp, đúng với quy định của pháp luật

Xem thêm...
DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ DỰ THẦU GÓI THẦU CUNG ỨNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

06/01/2023

Dịch vụ bảo vệ là dịch vụ được tạo ra bởi một cá nhân hay tổ chức chuyên cung cấp bảo vệ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ nhu cầu được bảo vệ của khách hàng.

Xem thêm...
DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ DỰ THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ

05/01/2023

Theo khoản b, Điều 18, nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì Hồ sơ dự thầu gồm những thành phần sau: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuậ...

Xem thêm...
DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ DỰ THẦU CÁC GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

05/01/2023

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là dự án xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng