BỔ SUNG THÊM TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ ĐẢM BẢO DỰ THẦU TRONG LUẬT ĐẤU THẦU 2023

BỔ SUNG THÊM TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ ĐẢM BẢO DỰ THẦU

26/09/2023

Luật đấu thầu 2023 có hiệu lực ngày 01/01/2024 bổ sung thêm một số trường hợp không được hoàn trả đảm bảo dự thầu. 

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng