BỔ SUNG THÊM TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ ĐẢM BẢO DỰ THẦU

BỔ SUNG THÊM TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ ĐẢM BẢO DỰ THẦU

26/09/2023

Luật đấu thầu 2023 có hiệu lực ngày 01/01/2024 bổ sung thêm một số trường hợp không được hoàn trả đảm bảo dự thầu. 

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng