CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I TẠI KON TUM

16/05/2024

Ngày nay, nhu cầu xây dựng các công trình ngày càng một tăng nhanh. Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 khi tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.Với sứ mệnh nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động...

Xem thêm...
XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG III TẠI KHÁNH HÒA

16/05/2024

Hiện nay kinh tế đang trên đà phát triển, chính vì vậy nhu cầu xây dựng ngày càng phổ biến. Khi tìm kiếm lợi nhuận bởi hoạt động này, các đơn vị buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để có thể yên tâm kinh doanh nhưng xin cấp chứng chỉ ấy ở đâu? Thủ tục như thế nào? Dưới đây là bài v...

Xem thêm...
XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG III TẠI HƯNG YÊN

16/05/2024

Hiện nay kinh tế đang trên đà phát triển, chính vì vậy nhu cầu xây dựng ngày càng phổ biến. Khi tìm kiếm lợi nhuận bởi hoạt động này, các đơn vị buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để có thể yên tâm kinh doanh nhưng xin cấp chứng chỉ ấy ở đâu? Thủ tục như thế nào? Dưới đây là bài v...

Xem thêm...
XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG III TẠI HÒA BÌNH

16/05/2024

Hiện nay kinh tế đang trên đà phát triển, chính vì vậy nhu cầu xây dựng ngày càng phổ biến. Khi tìm kiếm lợi nhuận bởi hoạt động này, các đơn vị buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để có thể yên tâm kinh doanh nhưng xin cấp chứng chỉ ấy ở đâu? Thủ tục như thế nào? Dưới đây là bài v...

Xem thêm...
XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG III TẠI HÀ NỘI

16/05/2024

Hiện nay kinh tế đang trên đà phát triển, chính vì vậy nhu cầu xây dựng ngày càng phổ biến. Khi tìm kiếm lợi nhuận bởi hoạt động này, các đơn vị buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để có thể yên tâm kinh doanh nhưng xin cấp chứng chỉ ấy ở đâu? Thủ tục như thế nào? Dưới đây là bài v...

Xem thêm...
XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG III TẠI GIA LAI

16/05/2024

Hiện nay kinh tế đang trên đà phát triển, chính vì vậy nhu cầu xây dựng ngày càng phổ biến. Khi tìm kiếm lợi nhuận bởi hoạt động này, các đơn vị buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để có thể yên tâm kinh doanh nhưng xin cấp chứng chỉ ấy ở đâu? Thủ tục như thế nào? Dưới đây là bài v...

Xem thêm...
XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG III TẠI ĐỒNG THÁP

16/05/2024

Hiện nay kinh tế đang trên đà phát triển, chính vì vậy nhu cầu xây dựng ngày càng phổ biến. Khi tìm kiếm lợi nhuận bởi hoạt động này, các đơn vị buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để có thể yên tâm kinh doanh nhưng xin cấp chứng chỉ ấy ở đâu? Thủ tục như thế nào? Dưới đây là bài v...

Xem thêm...
XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG III TẠI ĐỒNG NAI

16/05/2024

Hiện nay kinh tế đang trên đà phát triển, chính vì vậy nhu cầu xây dựng ngày càng phổ biến. Khi tìm kiếm lợi nhuận bởi hoạt động này, các đơn vị buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để có thể yên tâm kinh doanh nhưng xin cấp chứng chỉ ấy ở đâu? Thủ tục như thế nào? Dưới đây là bài v...

Xem thêm...
XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG III TẠI ĐIỆN BIÊN

16/05/2024

Hiện nay kinh tế đang trên đà phát triển, chính vì vậy nhu cầu xây dựng ngày càng phổ biến. Khi tìm kiếm lợi nhuận bởi hoạt động này, các đơn vị buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để có thể yên tâm kinh doanh nhưng xin cấp chứng chỉ ấy ở đâu? Thủ tục như thế nào? Dưới đây là bài v...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng