XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I TẠI KIÊN GIANG

XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I TẠI KIÊN GIANG

 

Ngày nay, nhu cầu xây dựng các công trình ngày càng một tăng nhanh. Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 khi tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.Với sứ mệnh nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động trong ngành, Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I tại Kiên Giang đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lực lượng lao động có trình độ, đáp ứng được yêu cầu của thị trường xây dựng ngày càng phát triển.

 

 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

- Bản sao Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;

- Bản sao Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình);

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;

- Bản sao Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

- Bản sao Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);

- Bản sao Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II);

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng Kiên Giang hoặc qua bưu điện.

Sau khi nộp hồ sơ, tổ chức sẽ nhận được thông báo về thời hạn trả kết quả

HOTLIEHOTLINE: 0931.333.162 0931.333.1621.333.162HOTLIN1.333.16

III. THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I

Theo khoản 1 Điều 90 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng như sau:

- Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực;

- Bước 2: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực;

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

IV. XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I TẠI KIÊN GIANG Ở ĐÂU?

Đối với chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1: Cơ quan có thẩm quyền cấp là Bộ Xây dựng, cụ thể là Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

Xanh dương Hiện đại Kiến trúc Sách Bìa

HOTLINE: 0931.333.162

V. DỊCH VỤ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I

– Tư vấn mọi vấn đề liên quan cho khách hàng trước khi xin cấp chứng chỉ.

– Soạn toàn bộ hồ sơ xin chứng chỉ và giấy tờ pháp lý đi kèm.

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ.

– Đại diện khách hàng nộp phí, lệ phí xin cấp chứng chỉ.

– Theo dõi và sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi cần.

– Nhận kết quả hồ sơ xin cấp chứng chỉ và bàn giao cho khách hàng.

– Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi có chứng chỉ.

Xem thêm: DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG II

Xem thêm: DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG III

Xem thêm: DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG I, II, III

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

VP Hồ Chí Minh: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM |Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|Tel: 0931333162

HOTLINE: 0931.333.162

 

 

 

 

 

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng