SLAW

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TỈNH SƠN LA

25/10/2023

Nhãn hiệu được coi là một loại tài sản vô hình của tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc sản xuất và là một trong các đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ. Để có thể bảo hộ nhãn hiệu của mình thì các cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Dưới đây là bài...

Xem thêm...
DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP QUẬN 1

14/04/2023

 Quận 1 là quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều cơ quan chính quyền, các Lãnh sự quán các nước, các tòa nhà cao tầng của thành phố và tập trung nhiều doanh nghiệp. Hiện nay nguyên vật liệu ngày một tăng giá, một số doanh nghiệp không còn đủ khả năng để duy trì hoạt động c...

Xem thêm...
DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG III TẠI YÊN BÁI

26/03/2023

Yên Bái là một tỉnh phát triển, nền kinh tế tại đây vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, tổ chức tham gia vào lĩnh vực xây dựng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng để hành nghề tại tỉnh Yên Bái. Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản đánh giá năng lực r...

Xem thêm...
DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG III TẠI VĨNH PHÚC

26/03/2023

Nếu như tổ chức, doanh nghiệp, công ty của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Muốn thực hiện những dự án xây dựng mà yêu cầu có chứng chỉ năng lực họat động xây dựng hạng 3? Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục cũng như cách thức để xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 3 cho tổ chức; doanh ng...

Xem thêm...
DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG III TẠI VĨNH LONG

26/03/2023

Nếu như tổ chức, doanh nghiệp, công ty của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Muốn thực hiện những dự án xây dựng mà yêu cầu có chứng chỉ năng lực họat động xây dựng hạng 3? Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục cũng như cách thức để xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 3 cho tổ chức; doanh ng...

Xem thêm...
DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG III TẠI TUYÊN QUANG

26/03/2023

Nếu như tổ chức, doanh nghiệp, công ty của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Muốn thực hiện những dự án xây dựng mà yêu cầu có chứng chỉ năng lực họat động xây dựng hạng 3? Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục cũng như cách thức để xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 3 cho tổ chức; doanh ng...

Xem thêm...
DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG III TẠI TRÀ VINH

26/03/2023

Nếu như tổ chức, doanh nghiệp, công ty của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Muốn thực hiện những dự án xây dựng mà yêu cầu có chứng chỉ năng lực họat động xây dựng hạng 3? Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục cũng như cách thức để xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 3 cho tổ chức; doanh ng...

Xem thêm...
DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG III TẠI TIỀN GIANG

26/03/2023

Nếu như tổ chức, doanh nghiệp, công ty của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Muốn thực hiện những dự án xây dựng mà yêu cầu có chứng chỉ năng lực họat động xây dựng hạng 3? Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục cũng như cách thức để xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 3 cho tổ chức; doanh ng...

Xem thêm...
DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG III TẠI THỪA - THIÊN HUẾ

26/03/2023

Nếu như tổ chức, doanh nghiệp, công ty của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Muốn thực hiện những dự án xây dựng mà yêu cầu có chứng chỉ năng lực họat động xây dựng hạng 3? Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục cũng như cách thức để xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 3 cho tổ chức; doanh...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng