ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

 

 

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

 

Để đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức khi tham dự thầu theo Luật đấu thầu (quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu và Khoản 1 Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính), đề nghị các nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký thông tin vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Thông Tư Liên Tịch Số07/2015, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng./.

 

 

 

HOTLINE: 0902 80 45 45

dau-thau

 

DỊCH VỤ SLAW CUNG CẤP

 

>  Đăng ký tư các nhà thầu/mời thầu trêm hệ thống mạng đấu thầu quốc giứ

Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

Cài chứng thư số khi có thông tin hợp lệ

Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

HOTLINE: 0902 80 45 45

GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ VÀ CUNG CP

 

Quý khách hàng cần cung cấp các giấy tờ, tài liệu sau:

- Đối với Bên mời thầu:

 

+ Bản sao  quyết định thành lập của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký;

 

- Đối với Nhà thầu:

 

+ Bản sao  giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.

HOTLINE: 0902 80 45 45

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

 

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đăng ký thông tin;

- Bước 2: Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu;

- Bước 3: Nhận chứng thư số;

  • Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số.

HOTLINE: 0902 80 45 45

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng