THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG II TẠI AN GIANG

THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG II TẠI AN GIANG

 

 

      Xin chứng chỉ năng lực xây dựng tại An Giang là một quy trình pháp lý cần thiết để các doanh nghiệp có thể hoạt động tại An Giang. Xin chứng chỉ năng lưc xây dựng cần tuân thủ các điều kiện và quy trình để đăng ký thành công. Trong bài viết này, SLAW sẽ giới thiệu các điều kiện và quy trình cần thiết để có thể xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II tại An Giang

I. Điều kiện chung về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

     Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là sự đánh giá năng lực của cấp Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Theo đó, để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cần đáo ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 • Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
 • Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu n, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

     Đồng thời, cũng theo quy định trên tổ chức khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

 • Khảo sát xây dựng;
 • Lập quy hoạch xây dựng;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
 • Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn quản lý dự án;
 • Thi công xây dựng công trình;
 • Giám sát thi công xây dựng;
 • Kiểm định xây dựng;
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

XEM THÊM: THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG 2

     Như vậy, các tổ chức muốn tham gia các lĩnh vực về khảo sát xây dựng, lập quy hoạch xây dựng, tư vấn quản lý dự án, kiểm định xây dựng,…phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng như trên và xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

335988844_1191616434891891_1680791937328787087_n

HOTLINE: 0902 80 45 45

II. Thủ tục, hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:

 • ·       Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100/2018;
 • ·         Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • ·         Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
 • ·         Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • ·         Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • ·         Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 • ·         Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
 • ·         Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

HOTLINE: 0902 80 45 45

III. Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

·         Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (kèm theo 02 ảnh 4×6 có nền trắng);

·         Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp;

·         Tập tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nế là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp);

·         Tập tin chứ ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng họa động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung khai.

Bước 2: Nộp hồ sơ

01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi đến Bộ phận tiếp nhận của Cục Quản lý hoạt động xây dựng (QLHĐXD) thuộc Bộ Xây dựng (đối với chứng chỉ hạng I) hoặc Bộ phận tiếp nhận Sở Xây dựng dựng (đối với chứng chỉ hạng II, hạng III).

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận sát hạch của Cục QLHĐXD hoặc Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận sát hạch thông báo một lần tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ.

HOTLINE: 0902 80 45 45

Bước 4: Thời gian giải quyết hồ sơ

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục QLHĐXD hoặc Sở Xây dựng thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân.

+ Trong thời gian tối đa 03 ngày kể từ khi tổ chức sát hạch, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổng hợp, trình kết quả sát hạch của cá nhân để Cục QLHĐXD hoặc Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề. Kết quả sát hạch của cá nhân được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch.

+ Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành nghề tới Bộ Xây dựng để phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề.

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề, đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý chứng chỉ hành nghề đã cấp và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân trên Trang thông tin điện tử.

+ Cục QLHĐXD có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề.

335936158_5862253017205266_1792168371768695980_n

HOTLINE: 0902 80 45 45

IV. Dịch vụ làm chứng chỉ năng lực xây dựng của SLAW:

Với kinh nghiệm đã thực hiện cho hàng trăm đơn vị xin chứng chỉ năng lực hạng 2,3 trên toàn quốc luôn mang đến những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí hợp lý. Lựa chọn đơn vị chúng tôi:

 - Bạn được tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ doanh nghiệp, cá nhân quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác.

 - Tiếp nhận thông tin của khách hàng, xem xét tính khả thi của hồ sơ;

 - Tư vấn thủ tục xin cấp Chứng chỉ năng lực Xây dựng

 - Bạn cắt giảm tất cả các khâu trung gian.

 - Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí.

 - Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác.

 - Tỷ lệ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất.

 - Làm đầu mối, cập nhật thông tin, thay mặt khách hàng liên hệ với Cơ quan cấp chứng chỉ.

XEM THÊM: DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3 

 

HOTLINE: 0902 80 45 45

SLAW

 

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM |   Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|           Tel: 0931333162

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng