HƯỚNG DẪN CHỈ ĐỊNH THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 2023 CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

HƯỚNG DẪN CHỈ ĐỊNH THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 2023 CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

 

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024 nhưng đã gặp một số vướng mắc khiến các nhà thầu đang triển khai dự án gặp một số khó khăn. Dưới đây là văn bản hướng dẫn chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu 2023.

Ngày 08/01/2023 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi công văn đến Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nội dung công văn như sau:

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có phát sinh vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kinh đề nghị Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nội dung sau:

Tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định: “Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức  từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng”.

HOTLINE: 0902 80 45 45

 

Hiện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai các gói thầu thuộc công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. Các gói thầu này được bố trí vẫn thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước, không thuộc dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công cũng như dự toán mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước nên không thuộc trường hợp áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo quy định nêu trên. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính đề nghị Cục Quản lý đầu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn và xây lấp thuộc công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa... (theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Thông tư số 65/2021/TT-BTC nêu trên) sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước để có cơ sở thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kinh đề nghị Cục Quản lý đầu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có hướng dẫn để giúp địa phương thực hiện đúng quy định./.

 

Screenshot 2024-02-20 170237

 

Đến ngày 23 tháng 01 năm 2024 Cục Quản lý Đấu thầu có ra công văn gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nội dung công văn như sau:

Cục Quản lý đấu thầu nhận được văn bản số 102/SKHĐT-ĐTC ngày 08/01/2024 của Quý Sở về việc hướng dẫn chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Cục Quản lý đầu thầu có ý kiến như sau:

Điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 quy định gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.

HOTLINE: 0902 80 45 45

 

Như vậy, gói thầu thuộc công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sử dụng vốn chỉ thường xuyên, không phải là dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công thì sẽ áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo dự toán mua sắm là trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng (đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật).

Trên đây là ý kiến của Cục Quân lý đấu thầu căn cứ vào thông tin cung cấp tại văn bản số 102/SKHĐT-ĐTC, không có tình tiết nào thêm; Quý Sở chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin tại văn bản nêu trên. Đề nghị Quý Sở nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật./.

Dịch vụ về Đấu thầu

- Đăng ký tư cách nhà thầu/mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 - Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

  - Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

  - Cài chứng thư số khi có thông tin hợp lệ

  - Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

  - Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

Xem thêm: Dịch vụ làm hồ sơ mời thầu

                  Dịch vụ lập hồ sơ dự thầu và đăng tải hồ sơ thầu

SLAW

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|

Tel: 0931 333 162

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng