THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO LOGO

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ LOGO

 

Logo là dấu hiệu để nhận biết doanh nghiệp, cũng có thể là nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của chính doanh nghiệp đó. Do đó, việc bảo vệ logo là việc làm tất yếu của các doanh nghiệp. Hiện nay, để bảo vệ logo của mình, chủ sở hữu có thể lựa chọn đăng ký nhãn hiệu đối với logo đó hoặc đăng ký bản quyền tác giả cho logo. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền tác giả logo được thực hiện như nào, Slaw xin tư vấn như sau:

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019)

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

HOTLINE: 0902 80 45 45

II. BẢO HỘ BẢN QUYỀN LOGO LÀ GÌ?

   Bảo hộ bản quyền logo là bảo hộ quyền cho Tác giả và Chủ sở hữu quyền tác giả đối với logo theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ.

   Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) và Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/02/2018, logo được bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng), theo đó:

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

 1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: 

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

Điều 13. Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

2. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí.

Pháp luật bản quyền bảo hộ Người trực tiếp sáng tạo ra logo và Chủ sở hữu quyền tác giả logo. Như vậy, chúng ta có 2 chủ thể là: Tác giả và Chủ sở hữu quyền tác giả, cụ thể:

Điều 37 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) quy định:

Điều 37. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.

Đối với Chủ sở hữu bản quyền logo, Chủ sở hữu bản quyền logo có thể là: Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho Tác giả hoặc giao kết hợp đồng với Tác giả; hay Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả; hay Tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền tác giả.

 330670149_591900039109371_5718818177599680408_n

 

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ BẢN QUYỀN LOGO NHƯ THẾ NÀO?

Thủ tục đăng ký bản quyền bản quyền logo được thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Hoàn thiện logo (tác phẩm đăng ký) và chuẩn bị hồ sơ đăng ký;
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền logo tại Cục bản quyền tác giả;
Bước 3: Cục Bản quyền tác giả thẩm định và cấp Giấy chứng nhận.

HOTLINE: 0902 80 45 45

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ BẢN QUYỀN LOGO GỒM NHỮNG GÌ?

Hồ sơ đăng ký bản quyền logo gồm có:

1.      Tờ khai đăng ký bản quyền logo;

2.      CMND/CCCD của Tác giả;

3.      CMND/CCCD của Chủ sở hữu quyền tác giả nếu là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là Công ty;

4.      Logo (hay còn gọi là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng) muốn đăng ký;

5.      Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

6.      Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

7.      Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu logo có đồng tác giả;

8.      Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm 3, 4, 5 và 6 phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ đăng ký bản quyền logo nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

HOTLINE: 0902 80 45 45

V. BẢN QUYỀN LOGO ĐƯỢC BẢO HỘ BAO NHIÊU NĂM?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) thì:

Điều 27. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:

a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;

Như vậy, thời hạn bảo hộ bản quyền logo sẽ có 2 trường hợp:

  • Trường hợp 1: Logo (hay còn gọi là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng) có thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ khi logo được công bố lần đầu tiên, kể cả logo chưa có tên tác giả (tác phẩm khuyết danh).
  • Trường hợp 2: Logo chưa được công bố trong thời hạn 25 năm kể từ khi logo đó được định hình, thì thời hạn bảo hộ là 100 năm kể từ khi logo đó được định hình.

 

VI. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ SLAW THỰC HIỆN

-  Tư vấn đăng ký quyền tác giả

-  Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;

-   Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả;

-   Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-  Nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho khách hàng

-  Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

Xem thêm: ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 

 

HOTLINE: 0902 80 45 45

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

· VP Hà NộiTầng 5 số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.     

  Tel(+84)931 333 162  / Fax: (+84)909 363 269

· VP HCMSố 151 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh           

  Tel(+84)902 80 45 45

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng