GÓI THẦU DƯỚI 500 TRIỆU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU KHÔNG?

GÓI THẦU DƯỚI 500 TRIỆU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU KHÔNG?

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp lần thứ 5 có hiệu lực vào ngày 01/01/2024. Luật Đấu thầu 2023 đã có những điều chỉnh về phạm vi điều chỉnh cũng như đối tượng áp dụng luật. Cùng tìm hiểu về điểm mới của đối tượng áp dụng Luật đấu thầu nhé.

     I.         CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đấu thầu 2023 số 22/2023/QH15

   II.        QUY ĐỊNH

Căn cứ quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu số 22 quy định:

“Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng

  • Như vậy theo quy định của Luật đấu thầu số 22 thì những gói thầu cung cấp dich vụ tư vấn dưới 500tr do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc dự án theo Luật Đầu tư công thì mới được chỉ định thầu, hoặc các gói thầu về phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng thuộc dự án theo Luật Đầu tư công. Những gói thầu thuộc nguồn vốn chi thường xuyên thì phải dưới 100tr mới được làm chỉ định thầu, trên 100tr phải làm Chào hàng cạnh tranh theo quy định.

thums 1

HOTLINE: 0902 80 45 45

III. DỊCH VỤ VỀ THẦU

-      Đăng ký tư cách nhà thầu/mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

-      Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

-      Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

-      Cài chứng thư số khi có thông tin hợp lệ

-      Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

-      Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

 Xem thêm: Dịch vụ làm hồ sơ mời thầu

                   Dịch vụ lập hồ sơ dự thầu và đăng tải hồ sơ thầu

 

SLAW

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|

Tel: 0931 333 162

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng