NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU QUỐC TẾ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ?

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU QUỐC TẾ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ?

     I.         CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đấu thầu 2023 số 22/2023/QH15

   II.         ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

Thứ nhất, Thế nào gọi là đấu thầu quốc tế ?

Theo khoản 10 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, quy định: Đấu thầu quốc tế là hoạt động đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước được tham dự thầu.

Thứ hai, Hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nào ?

=> - Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đất đai

- Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

HOTLINE: 0902 80 45 45

III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU QUỐC TẾ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Theo Khoản 2 Điều 11 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, quy định về những trường hợp không được tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn đầu tư bao gồm 05 trường hợp của nhưng dự án sau đây:

- Dự án thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật về đầu tư

- Dự án cần thực hiện đấu thầu trong nước do yêu cầu về đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

- Dự án thực hiện tại khu vực hạn chế sử dụng đất, khu vực hạn chế sử dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan

- Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 800 tỷ đồng

  • Dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d khoản này và đã công bố thông báo mời quan tâm tổ chức đấu thầu quốc tế nhưng không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia  
  • thums 1HOTLINE: 0902 80 45 45

IV.         DỊCH VỤ VỀ THẦU

-      Đăng ký tư cách nhà thầu/mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

-      Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

-      Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

-      Cài chứng thư số khi có thông tin hợp lệ

-      Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

-      Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

Xem thêm: Dịch vụ làm hồ sơ mời thầu

                  Dịch vụ lập hồ sơ dự thầu và đăng tải hồ sơ thầu

 

SLAW

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|

Tel: 0931 333 162

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

 

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng