Dịch vụ

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

04/04/2024

Khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế để lựa chọn nhà thầu, các yêu cầu cho một gói thầu được gọi là hồ sơ mời thầu (HSMT). Đây là tài liệu để nhà thầu căn cứ vào đó chuẩn bị hồ sơ dự thầu (HSDT) và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm chọn ra nhà thầu trúng thầu. V...

Xem thêm...
NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU

04/04/2024

Thứ nhất, Nghiên cứu kĩ càng hồ sơ mời thầuĐây là bước đầu tiên quyết để việc lập hồ sơ dự thầu của chúng ta có đạt hiệu quả cao hay không. Việc tìm hiểu kĩ hồ sơ mời thầu để biết những điều kiện của gói thầu này, chúng ta có đáp ứng đủ các điều kiện đó không, có nên tham gia dự thầu hay không? Đ...

Xem thêm...
ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

02/04/2024

Đấu thầu quốc tế là hoạt động đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu. Theo quy định tại Điều 11 Luật Đấu thầu 2023 thì việc tổ chức đấu thầu quốc tế được thực hiện khi đáp ứng được một trong các điều kiện sau:-  Nhà tài trợ vốn cho dự án, gói thầu có yêu cầu tổ ...

Xem thêm...
ƯU ĐÃI TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2024

02/04/2024

Theo Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 thì có 05 ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:Một là, Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;Hai là,...

Xem thêm...
NHỮNG HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG LUẬT ĐẤU THẦU

02/04/2024

Hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện:a Các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;  b.  Gói thầu trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, máy móc, thiết bị hỗ trợ phát triển khoa họ...

Xem thêm...
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

22/02/2024

Trách nhiệm của người có thẩm quyền1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 36 của Luật Đấu thầu 2023.2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 40 và Điều 41 của Luật Đấu thầu 2023.3. Tổ chức thẩm định nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 77 Luật...

Xem thêm...
CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG ĐẤU THẦU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

22/02/2024

Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu: đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức; thông thầu; gian lận.

Xem thêm...
CHI PHÍ TRONG ĐẤU THẦU

22/02/2024

Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm: chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 15 của Luật Đấu thầu 2023, tham dự thầu, ký kết hợp đồng và các chi phí khác khi đấu thầu trên Hệ thống mạng đấ...

Xem thêm...
ƯU ĐÃI TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

22/02/2024

Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:a) Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;b) Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu t...

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng