QUY ĐỊNH VỀ MỨC BẢO ĐẢM DỰ THẦU ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

QUY ĐỊNH VỀ MỨC BẢO ĐẢM DỰ THẦU ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Luật đấu thầu 2023 quy định chi tiết hơn về mức bảo đảm dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu so với Luật đấu thầu 2013.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

 

II. QUY ĐỊNH VỀ MỨC BẢO ĐẢM DỰ THẦU ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Khoản 2 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023 quy định, bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế (hiện nay là hình thức chỉ định thầu) đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Đặc biệt, Luật Đấu thầu 2023 quy định chi tiết hơn mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu:

 

World Law Day Instagram Post (1)

       

HOTLINE: 0902 80 45 45

Đối tượng

Luật đấu thầu 2013

Luật đấu thầu 2023

Đối với lựa chọn nhà thầu

- Từ 1% - 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể

Quy định cụ thể mức bảo đảm dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu:

- Từ 1% - 1,5% giá gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu ≤20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu ≤10 tỷ đồng

- Từ 1,5% - 3% giá gói thầu đối với gói thầu khác

Đối với lựa chọn nhà đầu tư

- Từ 0,5% - 1,5% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư kinh doanh

 

III. DỊCH VỤ VỀ ĐẤU THẦU 

- Đăng ký tư cách nhà thầu/mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 - Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

 - Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

 - Cài chứng thư số khi có thông tin hợp lệ

 - Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

 - Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

 

Xem thêm: DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ THẦU

 

                   DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ MỜI THẦU

 

                   ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

 

SLAW

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|

Tel: 0931 333 162

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng