QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Luật đấu thầu 2023 sửa đổi bổ sung Luật đấu thầu 2013 nhằm hoàn thiện hơn quy định về hợp đồng với nhà thầu. 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

 

II. QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Căn cứ theo Điều 64 Luật đấu thầu 2023 có 6 loại hợp đồng:

- Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Hợp đồng trọn gói

- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

- Hợp đồng theo thời gian

- Hợp đồng theo chi phí cộng phí

- Hợp đồng theo kết quả đầu ra   

Luật đấu thầu 2023 sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện hơn quy định về hợp đồng theo hướng:

- Bổ sung, hoàn thiện quy định về loại hợp đồng với nhà thầu; bãi bỏ quy định hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản.

- Bổ dung sung quy định về nguyên tắc thực hiện hợp đồng và các trường hợp, điều kiện sửa đổi hợp đồng. Theo đó, các bên không phải ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng đối với các nội dung đã được quy định trong hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện về giá gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng, phương pháp, công thức, hạng mục và các nội dung cần thiết.

 

World Law Day Instagram Post (1)

       

HOTLINE: 0902 80 45 45

 

III. DỊCH VỤ VỀ ĐẤU THẦU 

- Đăng ký tư cách nhà thầu/mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 - Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

 - Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

 - Cài chứng thư số khi có thông tin hợp lệ

 - Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

 - Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

 

Xem thêm: DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ THẦU

 

                   DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ MỜI THẦU

 

                   ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

 

SLAW

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|

Tel: 0931 333 162

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng