QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOAT ĐỘNG ĐẤU THẦU 

Luật đấu thầu 2023 sửa đổi bổ sung để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu thầu. Cùng với SLAW tìm hiểu quy định này nhé 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

 

II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Căn cứ theo Điều 83 Luật đấu thầu 2023 Nội dung quản lý nhà nước bao gồm:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

2. Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

3. Quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước.

4. Giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

6. Hợp tác quốc tế về đấu thầu.

luật đấu thầu 2023

       

HOTLINE: 0902 80 45 45

 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu thầu, một số quy định của Luật đã được hoàn thiện theo hướng:

Thứ nhất, bổ sung, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; đồng thời hoàn thiện quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu.

Thứ hai, hoàn thiện các quy định về các hành vi bị cấm, trong đó bổ sung một số hành vi như thông thầu, gian lận, can thiệp trái phép vào hoạt động đấu thầu, cản trở hoạt động đấu thầu... để làm cơ sở xử lý các hành vi vi phạm về đấu thầu xảy ra trong thực tế.

Có thể thấy, với những điểm mới được hoàn thiện, bổ sung, tin tưởng và hy vọng rằng, lĩnh vực đấu thầu trong thực tế sẽ triển khai đáp ứng pháp lý phù hợp với thực tế trong nước và thông lệ quốc tế

 

III. DỊCH VỤ VỀ ĐẤU THẦU 

- Đăng ký tư cách nhà thầu/mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 - Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

 - Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

 - Cài chứng thư số khi có thông tin hợp lệ

 - Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

 - Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

 

Xem thêm: DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ THẦU

 

                   DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ MỜI THẦU

 

                   ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

 

SLAW

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|

Tel: 0931 333 162

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng