CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG THẦU

ĐIỀU CHỈNH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG THẦU

Luật đấu thầu 2023 sửa đổi bổ sung điều chỉnh những trường hợp vi phạm đối với chuyển nhượng thầu. Cùng với SLAW tìm hiểu quy định này nhé 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

 

II. QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG THẦU

Khoản 8 Điều 16 Luật đấu thầu 2023 được bổ sung thêm các trường hợp cụ thể về chuyển nhượng thầu so với khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013, cụ thể:

Chuyển nhượng thầu tại khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013:

- Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

- Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

GIẤYPHEP

       

HOTLINE: 0902 80 45 45

 

Chuyển nhượng thầu tại khoản 8 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023:

- Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng;

- Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận;

- Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này;

- Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.

Như vậy, tại khoản 8 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 quy định về chuyển nhượng thầu đã có sự thay đổi, thay vì quy định theo khung cứng như trước đây thì nay giao trách nhiệm cho chủ đầu tư và tư vấn giám sát trong vấn đề này. 

 

III. DỊCH VỤ VỀ ĐẤU THẦU 

- Đăng ký tư cách nhà thầu/mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 - Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

 - Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

 - Cài chứng thư số khi có thông tin hợp lệ

 - Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

 - Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

 

Xem thêm: DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ THẦU

 

                   DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ MỜI THẦU

 

                   ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

 

SLAW

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|

Tel: 0931 333 162

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng